Kleuterdans

Deze lessen richten zich tot kinderen uit de tweede en derde kleuterklas. Op niveau van deze kinderen wordt gewerkt aan muzikaliteit, expressie en hun creatieve ontplooiing. Via dans en beweging wordt het kind gestimuleerd om zijn eigen lichaam en mogelijkheden te ontdekken.
Er wordt een basis gelegd voor hun motoriek, ritmegevoel en danstechniek.